ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้


224 หมู่ที่ 2 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งอยู่ที่

224 หมู่ที่ 2 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้

ได้แก่ 0323559000197
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*