บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัด"

บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัด


112/56 หมู่ที่ 7 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

112/56 หมู่ที่ 7 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนที่บริษัท บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0325558000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอทีอาร์ แอสซีสแทนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*