บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัด"

บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องจักรการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัด


309/48-49 หมู่ที่ 2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

309/48-49 หมู่ที่ 2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

แผนที่บริษัท บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัด

ได้แก่ 0325558000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พัฒนาเกษตรไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*