บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัด"

บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัด


159 ถนนกรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

159 ถนนกรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนที่บริษัท บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัด

ได้แก่ 0325558000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บริติช สปอร์ต คาร์ส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*