บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัด"

บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการหอพัก อพาร์ทเม้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัด


157 หมู่ที่ 16 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัด ตั้งอยู่ที่

157 หมู่ที่ 16 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

แผนที่บริษัท บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัด

ได้แก่ 0325558000098
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรียล เอสเตท ปราสาท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*