บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด"

บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 30,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงสีข้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด


83 หมู่ที่ 16 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด ตั้งอยู่ที่

83 หมู่ที่ 16 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

แผนที่บริษัท บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด

ได้แก่ 0325558000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรงสีธันยาผล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*