บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัด


150/1 ถนนสุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

150/1 ถนนสุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนที่บริษัท บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0325558000209
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสซีซี ไพศาลสินกรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*