บริษัท เกษตรอำพล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกษตรอำพล จำกัด"

บริษัท เกษตรอำพล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกษตรอำพล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกษตรอำพล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า-ส่งออก แกลบ จำหน่ายแกลบดำ ขี้เถ้าแกลบและสินค้าทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกษตรอำพล จำกัด


160 หมู่ที่ 7 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกษตรอำพล จำกัด ตั้งอยู่ที่

160 หมู่ที่ 7 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

แผนที่บริษัท บริษัท เกษตรอำพล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกษตรอำพล จำกัด

ได้แก่ 0325559000024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกษตรอำพล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกษตรอำพล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*