บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด"

บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กู้ยืมเงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด


83 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

83 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด

ได้แก่ 0325559000032
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*