บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัด"

บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รับเหมาก่อสร้าง จัดสรรโครงการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัด


154 หมู่ที่ 11 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

154 หมู่ที่ 11 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัด

ได้แก่ 0325559000041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญยิ่ง เฮาส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*