บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตและจานดาวเทียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


595/5 ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

595/5 ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนที่บริษัท บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0325559000059
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*