บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัด"

บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง ค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัด


95 หมู่ที่ 3 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัด ตั้งอยู่ที่

95 หมู่ที่ 3 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

แผนที่บริษัท บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัด

ได้แก่ 0325559000105
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิจหงษ์แก้ว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*