บริษัท รวยแน่นอน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รวยแน่นอน จำกัด"

บริษัท รวยแน่นอน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รวยแน่นอน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รวยแน่นอน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับฝึกอมรมและให้คำแนะนำ ด้านการขายบริหารงานและพัฒนาคุณภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รวยแน่นอน จำกัด


101 หมู่ที่ 2 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รวยแน่นอน จำกัด ตั้งอยู่ที่

101 หมู่ที่ 2 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนที่บริษัท บริษัท รวยแน่นอน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รวยแน่นอน จำกัด

ได้แก่ 0325559000130
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รวยแน่นอน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รวยแน่นอน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*