บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจค้าปุ๋ย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัด


48 หมู่บ้านโนนสมประสงค์ หมู่ที่ 13 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

48 หมู่บ้านโนนสมประสงค์ หมู่ที่ 13 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

แผนที่บริษัท บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0335559000032
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคบี ฟาร์ม ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*