บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัด"

บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ติดตั้งและให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ละจานดาวเทียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัด


16/6 หมู่บ้านชุมชนหนองยาง หมู่ที่ 6 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/6 หมู่บ้านชุมชนหนองยาง หมู่ที่ 6 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

แผนที่บริษัท บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัด

ได้แก่ 0335559000041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินสตอล คอนเนคชั่น พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*