ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องดื่ม วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเครื่องดิ่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์


130 ถนนพิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์ ตั้งอยู่ที่

130 ถนนพิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์

ได้แก่ 0343558000223
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไปเดอร์ คอฟฟ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*