ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ได้แก่ เครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกฮอล์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่น


198 หมู่ที่ 17 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่น ตั้งอยู่ที่

198 หมู่ที่ 17 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่น

ได้แก่ 0343558000274
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์บี ดิสทริบิวชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*