ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องดนตรีทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องทั้งเก่าและใหม่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิค


858 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิค ตั้งอยู่ที่

858 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิค

ได้แก่ 0343558000355
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมิวสิค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*