ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์


84 หมู่ที่ 1 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์ ตั้งอยู่ที่

84 หมู่ที่ 1 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์

ได้แก่ 0343558000363
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รุ่งเรือง โลจิสติกส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*