ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015


24/1 หมู่ที่ 6 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015 ตั้งอยู่ที่

24/1 หมู่ที่ 6 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015

ได้แก่ 0343558000479
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าเขื่องใน 2015:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*