ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล)


124 หมู่ที่ 4 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล) ตั้งอยู่ที่

124 หมู่ที่ 4 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล)

ได้แก่ 0343558000509
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส อีโวลูชั่น(อุบล):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*