ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการบริหารจัดการด้านขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต


212 หมู่บ้านนาเจริญนอก หมู่ที่ 16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต ตั้งอยู่ที่

212 หมู่บ้านนาเจริญนอก หมู่ที่ 16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต

ได้แก่ 0343559000057
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณี อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*