ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์


61 ถนนเทศบาล 1 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์ ตั้งอยู่ที่

61 ถนนเทศบาล 1 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์

ได้แก่ 0343559000065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส ซัพพลาย แอนด์ คอนแทรคเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*