ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ปลีก ส่ง เสื้อผ้ากีฬาสำเร็จรูป เครื่องตกแต่งเสื้อผ้า เช่น เสื้อ กางเกง ชุดกีฬา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์


122 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์ ตั้งอยู่ที่

122 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์

ได้แก่ 0343559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาการ์เมนท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*