ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง


93/1 หมู่ที่ 16 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่

93/1 หมู่ที่ 16 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง

ได้แก่ 0343559000090
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*