ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุข

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุข"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุข

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุข
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุข ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการผลิตสื่อ รายการโทรทัศน์ ผลิตสื่อโฆษณา ห้องบันทึกเสียง งานนำเสนอ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุข


66 ถนนอุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุข ตั้งอยู่ที่

66 ถนนอุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุขเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุข

ได้แก่ 0343559000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุข:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสร้างสุข:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*