ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์


24 หมู่ที่ 2 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์ ตั้งอยู่ที่

24 หมู่ที่ 2 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์

ได้แก่ 0343559000146
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสกุลสิงห์:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*