ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างจัดงานแสดงสินค้า งานประชุม งานสัมนา งานจัดนิทรรศการ งานอีเว้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์


97/2 ถนนนครบาล ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์ ตั้งอยู่ที่

97/2 ถนนนครบาล ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์

ได้แก่ 0343559000197
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีพี ออร์กาไนเซอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*