ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาริชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง


91 หมู่บ้านบ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ถนนอุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งอยู่ที่

91 หมู่บ้านบ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ถนนอุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง

ได้แก่ 0343559000219
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*