ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงน้ำแข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง


9/5 หมู่ที่ 19 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง ตั้งอยู่ที่

9/5 หมู่ที่ 19 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง

ได้แก่ 0343559000227
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปลาทอง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*