บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัด"

บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ จำหน่าย ยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัด


222/13 หมู่ที่ 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/13 หมู่ที่ 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0345558000187
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นานาออโต้พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*