บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัด"

บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัด


789/32 หมู่ที่ 18 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัด ตั้งอยู่ที่

789/32 หมู่ที่ 18 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัด

ได้แก่ 0345558000209
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเคพีแอล คอนสทรัคชั่น 2013 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*