บริษัท อติพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อติพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท อติพงษ์  คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อติพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อติพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมและงานโยธา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อติพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


191 หมู่ที่ 9 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อติพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

191 หมู่ที่ 9 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

แผนที่บริษัท บริษัท อติพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อติพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0345558000233
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อติพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อติพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*