บริษัท สหอุบล 2558 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สหอุบล 2558 จำกัด"

บริษัท สหอุบล 2558 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สหอุบล 2558 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สหอุบล 2558 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สหอุบล 2558 จำกัด


211 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สหอุบล 2558 จำกัด ตั้งอยู่ที่

211 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท บริษัท สหอุบล 2558 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สหอุบล 2558 จำกัด

ได้แก่ 0345558000276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สหอุบล 2558 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สหอุบล 2558 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*