บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัด"

บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัด


205 หมู่ที่ 7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัด ตั้งอยู่ที่

205 หมู่ที่ 7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัด

ได้แก่ 0345558000284
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมอล จ๊อบ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*