บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัด"

บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการสำนักงานบริการสนับสนุนสำนักงานและบริการสนับสนุนทางธุรกิจอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัด


37,39,41,43,47 ถนนศรีมงคล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

37,39,41,43,47 ถนนศรีมงคล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

แผนที่บริษัท บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้แก่ 0345559000067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*