บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัด"

บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัด


43-45 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัด ตั้งอยู่ที่

43-45 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัด

ได้แก่ 0345559000172
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูบีเค 2011 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*