บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัด"

บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัด


46/1 ถนนแก้วเสนา ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/1 ถนนแก้วเสนา ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

แผนที่บริษัท บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัด

ได้แก่ 0345559000181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท น้ำนาปลาข้าว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*