บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งปลีกและส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัด


123 หมู่ที่ 20 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

123 หมู่ที่ 20 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

แผนที่บริษัท บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0345559000211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกรียงไกรเกษม กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*