ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999


53/1 หมู่ที่ 2 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999 ตั้งอยู่ที่

53/1 หมู่ที่ 2 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999

ได้แก่ 0353559000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. กรุ๊ป 1999:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*