ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์


430 หมู่ที่ 13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ ตั้งอยู่ที่

430 หมู่ที่ 13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์

ได้แก่ 0363558000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเนฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*