ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่น


308 หมู่ที่ 14 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

308 หมู่ที่ 14 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0363559000022
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์วาย คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*