ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากร


343/2 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากร ตั้งอยู่ที่

343/2 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากร

ได้แก่ 0363559000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาวีร์การบัญชีและภาษีอากร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*