ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซี


939 หมู่ที่ 9 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซี ตั้งอยู่ที่

939 หมู่ที่ 9 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซี

ได้แก่ 0363559000090
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิลซี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*