ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาปลูกป่า และบำรักษาป่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้


6 หมู่ที่ 6 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้ ตั้งอยู่ที่

6 หมู่ที่ 6 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้

ได้แก่ 0363559000154
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยการเกษตร และป่าไม้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*