บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัด"

บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายปุ๋ย สินค้าเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัด


343/15 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

343/15 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

แผนที่บริษัท บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0365558000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช้วนอินเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*