บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัด"

บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและ เครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัด


312 หมู่ที่ 10 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

312 หมู่ที่ 10 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

แผนที่บริษัท บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัด

ได้แก่ 0365559000016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพียซ แคปิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*