ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์


106 หมู่ที่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์ ตั้งอยู่ที่

106 หมู่ที่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์

ได้แก่ 0373558000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดมอนด์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*