บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัด"

บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตนำเข้าส่งออกเครื่องชั่งทุกชนิด ตวงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัด


115 หมู่ที่ 8 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

115 หมู่ที่ 8 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210

แผนที่บริษัท บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัด

ได้แก่ 0375558000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อำนาจเครื่องชั่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*