ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจ


8 หมู่ที่ 2 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจ ตั้งอยู่ที่

8 หมู่ที่ 2 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจ

ได้แก่ 0383559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทิพย์ธุรกิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*